Prikkelbaredarmsyndroom

In Nederland hebben ongeveer een half miljoen mensen last van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS), met veel buikpijn, een opgeblazen gevoel, obstipatie of diarree. Misschien ben je een van hen. Als je arts geen medische oplossing voor je klachten vindt, dan is klinische hypnotherapie vaak de eerst aangewezen aanpak.

Hypnotherapie bij PDS

Hypnose bij PDSTijdens het intakeconsult bespreken we je klachten, de medische achtergrond, en de invloed van de klachten op je leven. Ook leg ik uit wat hypnose en hypnotherapie is en hoe dat effect heeft op je PDS-symptomen. Vanaf het tweede consulten werken we met hypnose. Je leert hypnosetechnieken om te ontspannen, je zelfvertrouwen te vergroten en diverse manieren om het functioneren van je darmen te beïnvloeden. Daarnaast gebruik je thuis dagelijks een audio-opname. Hiermee vergroot je vaardigheid in zelfhypnose en het onder controle krijgen van je PDS-symptomen.

Aantal consulten

De ervaring leert dat we ongeveer 6 consulten nodig hebben: na het intakeconsult nog 5 vervolgconsulten. Als er extra problemen spelen die je klachten in stand houden of verergeren, dan zijn er misschien wat extra consulten nodig. Ook maakt het verschil of je thuis je oefeningen in zelfhypnose doet. Natuurlijk bespreken we tijdens elk consult hoe het gaat en wat je eventueel nog nodig hebt.

Waarom hypnotherapie?

Ons brein heeft veel invloed op hoe interne organen zoals de darmen werken. Tijdens hypnotherapie ontdek je hoe je brein bepaalde signalen verwerkt en leer je met je gedachten veranderingen teweegbrengen in het functioneren van je darmen.

Je herkent vast hoe er door angstgedachten, zoals bijvoorbeeld voor een examen, ineens allerlei stressreacties in je lichaam ontstaan. Dit gebeurt als vanzelf via het autonome zenuwstelsel. Bij PDS vindt er eenzelfde soort proces plaats, maar dan bijna continu. Tijdens hypnotherapie leer je vaardigheden om dat niet te laten gebeuren en om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Hypnotherapie werkt complementair

Hypnotherapie is geen medische behandeling, maar werkt complementair. Voor diagnostiek en aanpassing van medicatie wend je je altijd tot je behandelend arts.

 

Benieuwd of hypnotherapie ook jou helpt?